Blog budowlany

Prywatny blog budowlany - porady dotyczące budowy domu, wykończenia wnętrz, projektowania i pielęgnacji ogrodu.

Geopianka - tego lekkiego, a jednocześnie, sztywnego jak karton, rodzaju plastikowej pianki, używa się na całym świecie w celu ochrony gazociągów przed uszkodzeniami, do których dochodzi w trakcie trzęsień ziemi. W przypadku katastrofy naturalnej o takiej sile rażenia, chroni się przede wszystkim właśnie sieć gazociągów pod ciśnieniem. Jeśli , na skutek uszkodzenia przewodów przesyłowych, gaz ulegnie zapłonowi, katastrofalne skutki olbrzymiej eksplozji są nie do wyobrażenia.

Zapobiegając ewentualnym zagrożeniom tego typu, firmy budowlane zaczęły używać dużych, polistyrenowych bloków, potocznie zwanych „geopianką”, jako kompresowanej powłoki ochronnej dla podziemnych gazociągów.

Geopianka i gazociąg
Stosowanie tej ekotechnologii w środowisku zurbanizowanym ma wiele zalet, szczególnie jeśli trzeba zreorganizować podziemne struktury, takie jak gazociągi, nie niszcząc przy tym pobliskich zabudowań. Geopianka jest używana od dziesięcioleci także w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Wykorzystuje się ją w budownictwie, z uwagi na jej lekkość oraz właściwości, które pozwalają jej nie erodować i nie rozkładać się. Ten materiał jest często stosowany przy budowaniu nasypów drogowych, linii kolejowych, a od niedawna także podczas przebudowy lotnisk.

Geopianki używa się także jako lekkiej powłoki ochronnej gazociągów, w krajach często nawiedzanych przez trzęsienia ziemi. Większość konstrukcji gazociągowych jest zaprojektowana w taki sposób, by mogły oprzeć się podziemnym wstrząsom, ale jest mało prawdopodobne, by przetrwały bez uszczerbku nagłe pęknięcia i inne poważne usterki, które pojawiają się w ciągu sekund w trakcie silnej katastrofy naturalnej. Użycie geopianki pozwala – jeśli nie rozwiązać, to przynajmniej zminimalizować ten problem.

Duży blok geopianki umieszcza się w wąskim wykopie, pomiędzy gazociągiem, a chodnikiem powyżej. Jeśli, w wyniku wstrząsów, rury zaczną się podnosić, to przy takim ułożeniu poszczególnych elementów geopianka zacznie się przemieszczać i kompresować. Struktura tego, skądinąd bardzo wytrzymałego, materiału składa się z mnóstwa maleńkich bąbli powietrza, które mogą swobodnie zmniejszać swoją objętość, bez wpływu na integralność całości.

W ostatnim czasie rozpoczęto też badania nad wykorzystaniem geopianki przy wznoszeniu budynków, szczególnie na terenach zagrożonych występowaniem trzęsień ziemi. Umieszczając bufor z tego materiału, pomiędzy ścianami budynku a nasypem z ziemi, który do niego przylega, redukuje się siłę drgań sejsmicznych o 30 - 50%. To pozwala także zredukować ilość stali i żelazobetonu, używanych do tej pory w celu zredukowania uszkodzeń, powstałych w wyniku katastrof naturalnych o niszczycielskiej sile.

Artykuł napisany przy współpracy z działem maszyn budowlanych mascus.pl

Obrazek: http://www.izolacje.com.pl/images/photos/24/903/__b_23b531bc88a35a2d33fbd69decd910c7.jpg

Zobacz też: Wybieranie szamba czy inwestycja w przyłącze kanalizacyjne? Co wybrać
Podłączenie do kanalizacji - przywilej czy obowiązek?
Rury drenarskie

0 komentarze:

Prześlij komentarz