Blog budowlany

Prywatny blog budowlany - porady dotyczące budowy domu, wykończenia wnętrz, projektowania i pielęgnacji ogrodu.

O tym, czy dom powinien być wyposażony w odgromienie na dachu, czy nie decyduje fachowiec. Możemy jednak samemu obliczyć tak zwany wskaźnik zagrożenia piorunowego, który jest opisany w normie PN-86/E-05003/01 i określa, czy piorunochron jest prawnie wymagany, czy nie.

Wskaźnik zagrożenia piorunowego oblicza się według wzoru:

W = n × m × N × A × p

Gdzie poszczególne litery oznaczają:

Zmienne n i m: współczynniki określające liczbę osób w obiekcie i położenie domu.

n = 1 – dla obiektów, w których przewiduje się przebywanie nie więcej niż 1 człowieka na 10 m2 powierzchni,
n = 2 – przy większej liczbie ludzi w obiekcie,
m = 0,5 – dla budynków w zwartej zabudowie,
m = 1 – dla pozostałych obiektów.

Zmienna N: gęstość powierzchniowa wyładowań atmosferycznych

N = 0,0000018 m−2 – dla terenów o szerokości geograficznej powyżej 51o30’,
N = 0,0000025 m−2 – dla pozostałych terenów kraju.

Zmienna A to powierzchnia równoważna

Obliczana jest według wzoru: A = S + 4 × l × h + 50 × h x h

w którym:
S – powierzchnia zajmowania przez obiekt [m2],
l – długość poziomego obrysu obiektu [m],
h – wysokość obiektu [m].
Dla obiektów o wysokości h mniejszej niż 10 m należy przyjmować h = 10 m.

Zmienna p to prawdopodobieństwo wywołania szkody

Określa się je ze wzoru: p = R × (Z + K) , gdzie:

R=0,10 w budynkach mieszkalnych
R=0,13 w budynkach gospodarstw wiejskich i obiektów przemysłowych

Z=0,010 przy wyposażeniu typowym dla domów jednorodzinnych

K=0,005 dla pokrycia dachu i konstrukcji z materiałów niepalnych
K=0,010 dla pokrycia dachu i konstrukcji z materiałów trudno palnych

Przykład obliczeń dla domu jednorodzinnego

Zmienna n=1 , ponieważ w domu nie ma więcej niż 1 osoby na 10 metrów kwadratowych
Zmienna m=1, ponieważ budynek stoi w odosobnieniu
Zmienna N = 0,0000018 m−2 , ponieważ budynek stoi powyżej 51o30’ szerokości geograficznej (powyżej linii Lubin-Radom)
Zmienna A=7417, ponieważ:
- powierzchnia zabudowy (S) to 137 metrów kwadratowych
- długość obrysu budynku (l) to 52 metry
- wysokość obiektu to 8 metrów, ale przyjmujemy 10 metrów dla obiektów niższych niż 10 metrów
Zmienna p=0,0015 ponieważ:
- R=0,1
- Z=0,01
- K=0,005 (dach kryty dachówką ceramiczną)

Wartość W to 2 x 10 do -5

Co oznacza wartość wskaźnika zagrożenia piorunowego?

I. W ≤ 5 × 10−5 – zagrożenie małe, ochrona zbędna,
II. 5 × 10−5 < W ≤ 10−4 – zagrożenie średnie, ochrona zalecana,
III. W > 10−4 – zagrożenie duże, ochrona wymagana.

Co znaczy, że przy naszych obliczeniach piorunochron nie jest wymagany.

Źródło: http://www.muratorplus.pl/technika/instalacje-elektryczne/ochrona-odgromowa-wg-pn-86e-0500301_65672.html

Zobacz też:
Jak zabezpieczyć dachy przed skutkami zimy?
Rodzaje i ceny pokryć dachowych
Ile kosztuje więźba dachowa
Pokrycia dachowe

0 komentarze:

Prześlij komentarz