Blog budowlany

Prywatny blog budowlany - porady dotyczące budowy domu, wykończenia wnętrz, projektowania i pielęgnacji ogrodu.

Przyłączenie najpierw placu budowy a potem domu do sieci energetycznej jest procesem długim i wymagającym sporo pracy papierkowej. Cały proces może zająć nawet kilkanaście miesięcy, więc warto zaplanować go z wyprzedzeniem. Warto też zauważyć, że proces przyłączenia prądu może zależeć też od regionu i firmy. Poniższy opis dotyczy PGE w województwie łódzkim.

Warunki przyłączenia do sieci energetycznej

Pierwszym krokiem do przyłącza jest uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej. W tym celu należy się udać do lokalnego oddziału PGE Dystrybucja i wypełnić odpowiedni wniosek podając cel przyłącza, moc przyłączeniową i szacowane średnie roczne zużycie energii elektrycznej. Do złożenia wniosku mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty takie jak mapka z geodezji i poświadczenie własności nieruchomości (np wypis z księgi wieczystej).

Na wydanie warunków czekamy do 30 dni.

Projekt budowlany

Po uzyskaniu warunków na przyłączenie prądu najczęściej wykonujemy projekt budowlany, którego jednym z elementów jest projekt wewnętrznej linii zasilającej (WLZ). Projekt WLZ konieczny jest do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym pozwolenia na wykonanie samej instalacji na działce).

Przyłącze prądu - skrzynka elektryczna od PGEPodpisanie umowy przyłączeniowej

Razem z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej otrzymujemy też umowę przyłączeniową. Możemy ją podpisać od razu, bądź poczekać na uzyskanie pozwolenia na budowę. Umowa ważna jest 60 dni od momentu jej otrzymania. Jeżeli proces uzyskania pozwolenia na budowę się przedłuży, należy jeszcze raz udać się do PGE i odświeżyć umowę (praktycznie oprócz dat nic nie powinno się zmienić).

W podpisywanej umowie określamy szacowany czas, w którym chcielibyśmy rozpocząć korzystanie z prądu na cele budowy i docelowo - kiedy będziemy w stanie podłączyć ostateczną instalację wewnątrz domu. Terminy są mocno szacunkowe i zazwyczaj bardzo wybiegają w przód - PGE podaje dalsze terminy, żeby nie ryzykować kar związanych z niedotrzymaniem terminu przyłącza. Zazwyczaj jest to 1,5 roku w przód.

Projekt przyłącza i założenie skrzynki

Mimo, iż czas oczekiwania na przyłącze według umowy to zazwyczaj półtora roku, PGE zazwyczaj wykonuje przyłącza dużo szybciej. Aby uzyskać bardziej konkretny termin warto skontaktować się z osobą odpowiedzialną za umowę przyłączeniową. Faktyczny czas wykonania przyłącza to 6-12 miesięcy.

W momencie, gdy PGE będzie gotowe do wykonania przyłącza, kontaktuje się z nami projektant wyznaczony przez PGE. Jego zadaniem jest przygotowanie i uzgodnienie projektu samego przyłącza. Do tego potrzebujemy mapkę wykonaną przez geodetę (możemy tu wykorzystać mapkę przygotowaną na cele projektu budowlanego - ważna jest 2 lata) i co ważne, potrzebujemy pozwolenia na wykonanie przyłącza od właścicieli wszystkich działek, przez które to przyłącze będzie przechodzić. Teoretycznie pozwolenia te załatwia projektant - po prostu odwiedzając sąsiadów (i gminę - jeżeli przyłącze przechodzi przez drogę). Czasami są z tym jednak problemy i musimy sami natrudzić się, aby takie pozwolenia od nieuprzejmych sąsiadów uzyskać.

Po zebraniu papierów i przygotowaniu projektu projektant uzgadnia przyłącze z ZUD i z elektrownią, po czym składa wszystko do PGE (tu zazwyczaj nie mamy nic do robienia). Po tym czasie wyznaczona przez PGE ekipa zakłada przyłącze i skrzynkę w granicy działki (w tym też nie uczestniczymy, chyba, że ekipa natrafi na trudności - np na ogrodzenie w linii działki). Czas od złożenia projektu do wykonania przyłącza zależy od aktualnego obłożenia pracą ekip współpracujących z PGE. Może to być kilka dni, ale może to być też kilka miesięcy.

Wykonanie WLZ i gotowość do przyłączenia instalacji elektrycznej

Po wykonaniu przyłącza musimy zatrudnić elektryka z uprawnieniami NN do wykonania wewnętrznej linii zasilającej wewnątrz działki i tymczasowej (przy budowie) skrzynki rozdzielczej, w której będą odpowiednie bezpieczniki, wyłączniki i gniazdka. W tym czasie powinniśmy też dostać fakturę od PGE za przyłącze (zgodnie z umową - około 150 zł brutto za 1 kW mocy przyłączeniowej).

Po opłaceniu faktury udajemy się do PGE Dystrybucja, gdzie składamy wniosek o gotowości do przyłączenia instalacji (jeden z wniosków musi zostać wypełniony i podpisany przez elektryka). Od PGE dostajemy certyfikat o gotowości do przyłączenia.

Podpisanie umowy na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej

Z certyfikatem o gotowości do przyłączenia udajemy się do PGE (dział obsługi klienta - inny niż Dystrybucja). Tam wystarczy wypełnić wniosek o umowę (część musi zostać wypełniona i podpisana przez elektryka), dostarczyć certyfikat i dowód własności działki.

Po podpisaniu umowy w terminie od kilku do kilkunastu dni na działkę przyjeżdża ekipa, która przyłączy instalację i założy licznik.

Warto tu wspomnieć, że na czas budowy konieczne jest korzystanie z taryfy C11 (firmowej), która różni się od taryfy G11 (domowej) tym, że w opłatach stałych płacimy co miesiąc kilka złotych za każdy kilowat mocy przyłączeniowej. Przy mocy rzędu 6 kW będziemy więc płacić około 60 zł za sam abonament (niezależnie od poboru prądu).

Zobacz też:
Pierwsze kroki przy budowie domu po uzyskaniu pozwolenia
Warunki przyłączenia do sieci energetycznej
Ile kosztuje 1 kWh prądu na czas budowy?

0 komentarze:

Prześlij komentarz