Blog budowlany

Prywatny blog budowlany - porady dotyczące budowy domu, wykończenia wnętrz, projektowania i pielęgnacji ogrodu.

Ostatnio często można spotkać się z terminologią budowy domów "gotowych" lub "z elementów prefabrykowanych". Co to oznacza?
Otóż budowa domów gotowych polega na wykorzystaniu elementów, które zostały wykonane już wcześniej i dowiedzione w całości wprost z fabryki. Tego typu technologie pozwalają skrócić budowę domu z kilkunastu do kilku miesięcy.

Domy szkieletowe

Przy pierwszej technologii - budowie domów szkieletowych najpierw ustawiany jest szkielet z płyt OSB, pomiędzy które wstawia się warstwę termoizolacyjną (wełnę mineralną). Jako wykończenie stosuje się płyty gipsowo kartonowe.


Źródło: www.budujemydom.pl

Zaletą gotowych domów szkieletowych jest czas budowy - około 3 miesiące. Niestety są one mniej wytrzymałe od domów murowanych, są bardziej podatne na ogień i w przypadku złej wentylacji może dość do zawilgotnienia płyt.

Domy z bali drewnianych

Kolejnym rodzajem domów gotowych są domy z bali drewnianych. Mogą być one budowane na dwa sposoby. Pierwszy to układanie bali jeden na drugim i łączenie ich na pióro i wpust. Drugi sposób polega na ustawieniu szkieletu - pionowych słupów i układaniu bali między nimi.


Źródło: www.domzbali.pl

Gotowe domy z bali są bardzo efektowne i szybko się je stawia. Ale ich wadą jest konieczność zatrudnienia specjalistycznej ekipy oraz to, że szybko się nagrzewają i szybko ochładzają.

Domy z klocków

Ostatnią technologią budowy domów gotowych są domy z klocków. Budowa polega na wykorzystaniu gotowych klocków wykonanych w fabryce i dostarczonych na miejsce budowy. Klocki są dużo większe niż pustaki czy cegły, dlatego i sama budowa jest szybsza. Dostarczane na miejsce klocki zawierają też już warstwę termoizolacyjną i paroizolacyjną, więc nie trzeba ich dodatkowo ocieplać.


Źródło: www.przejdznaswoje.pl

Stan surowy zamknięty przy tej technologii można osiągnąć nawet w 2-3 dni.

Budowa domu to bardzo skomplikowany projekt, który wiąże się z całą masą formalności, dokumentów i wniosków. Są to dokumenty takie jak wypisy z planu miejscowego, decyzja o warunkach zabudowy, umowy z ekipami budowlanymi oraz wszelkie wnioski związane z budową domu (wydanie pozwolenia na budowę, rozbiórkę, etc.). Na szczęście szablony większości z dokumentów związanych z budową domu możemy znaleźć w internecie.

Szczególnie polecam dwie tego typu strony:
1. http://www.leonis.pl/wnioski-budowlane-nieruchomo-ci/, gdzie znajdziesz umowy z ekipami budowlanymi, wnioski o rozgraniczenie, wydanie pozwolenia na budowę, o ustalenie warunków do zabudowy i wiele innych.
2. Druga strona http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/przed-budowa/abc-formalnosci-zwiazanych-z-budowa-domu,6320_20334.htm zawiera przekrój przez większość dokumentów związanych z budową domu, ale niestety nie każdy ma przykładowe szablony.

Zobacz też:
Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na budowę domu?

Warunki przyłączenia do sieci energetycznej - jaka moc przyłączeniowa
Zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych
Jak prowadzić dziennik budowy
Etapy budowy domu

Gdy mamy już projekt budowlany kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Do uzyskania pozwolenia potrzebne są następujące dokumenty: 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz ze wszystkimi ustaleniami, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzja o warunkach zabudowy terenu lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (jeżeli jest), wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich, warunki techniczne dostawy mediów, decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeżeli jest wymagana).

Z tymi dokumentami udajemy się do wydziału architektury i budownictwa starostwa powiatowego i składamy wniosek o pozwolenie na budowę. W ciągu 65 dni musimy otrzymać decyzję.

Gdy mamy już pozwolenie na budowę domu musimy powiadomić jeszcze Starostwo Powiatowe o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych z wyprzedzeniem 7 dni, dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.

Rozpoczęcie budowy domu rozpoczyna się od geodezyjnego wytyczenia obiektów, wykonania niwelacji terenu , zagospodarowania terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych i wreszcie wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Warto też założyć dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót, zdarzeń i okoliczności w czasie budowy domu.

Zobacz też:
Warunki przyłączenia do sieci energetycznej - jaka moc przyłączeniowa
Zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych
Jak prowadzić dziennik budowy
Etapy budowy domu

Drugim krokiem formalności przed budową domu jest wybór projektu domu i wykonanie projektu budowlanego.

Przede wszystkim należy zwrócić się do geodety, który sporządza mapę sytuacyjno-wysokościową dla działki budowlanej. Mapa ma skalę 1:500 i jest przeznaczona do celów projektowych.

Kolejnym krokiem, jeżeli tego wcześniej nie wykonałeś, jest wybór i zakup lub wykonanie projektu domu. Z samym projektem należy się wybrać do architekta z odpowiednimi uprawnieniami, który wykona adaptację projektu czyli projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz dostosowanie projektu architektoniczno-budowlanego do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy Terenu, do warunków na danym terenie. Architekt ponadto dostosuje fundamenty budynku do warunków gruntowo-wodnych (do czego powinno się wykonać badania geologiczne), zaprojektuje trasy przyłączenia mediów oraz wjazd na działkę.

Jeżeli jest taka potrzeba, to architekt może dokonać zmian w zakupionym projekcie. Na tym etapie projektu budowy domu należy też uzgodnić projekt zagospodarowania działki z zakładem energetycznym, wodociągowo-kanalizacyjnym, gazowniczym.

Po wykonaniu całej dokumentacji uzyskujemy projekt budowlany. Krok 3 formalności »

Zobacz też:
Warunki przyłączenia do sieci energetycznej - jaka moc przyłączeniowa
Zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych
Jak prowadzić dziennik budowy
Etapy budowy domu

Budowanie domu jest tak dużym przedsięwzięciem, że warto podzielić go na poszczególne etapy. Pierwszy etap to oczywiście sama decyzja odnośnie lokalizacji i kupno działki. Drugi etap jest zdecydowanie mniej interesujący - są to wszystkie formalności, które musimy załatwić przed budową domu.

Krok 1 - uzyskanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

Pierwszy krok to sprawdzenie, czy w gminie gdzie zamierzasz budować dom, jest przygotowany aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jest i Twoja działka należy do obszarów budowlanych, wtedy wystarczy udanie się do Wydziału Architektury Urzędu Gminy i złożenie wniosku o aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli natomiast gmina nie ma planu zagospodarowania. Wtedy do formalności przed budową domu należą po pierwsze złożenie wniosku w Wydziale Architektury Urzędu Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu (WZT). Przed tym jednak musisz mieć wybrany projekt domu. Do kolejnych kroków potrzebujesz też kopię mapy zasadniczej, którą dostaniesz w Wydziale Geodezji Urzędu Gminy.

Kolejnym krokiem jest zwrócenie się do zakładu gazowego (jeżeli chcemy mieć gaz i są możliwości podłączenia), energetycznego i wodno kanalizacyjnego o wydanie warunków technicznych dostawy mediów. Musisz też zgłosić się do zarządu drogi o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.

Przed dalszymi krokami przygotowań przed budową domu musisz skompletować wymagane dokumenty, takie jak wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu, wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich oraz przygotować charakterystykę budowanego obiektu - obrys budynku z planowanym usytuowaniem na działce.

Jeżeli to już mamy, wtedy możemy przejść do kroku nr 2 formalności przed budową domu

Zobacz też:
Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na budowę domu?

Warunki przyłączenia do sieci energetycznej - jaka moc przyłączeniowa
Zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych
Jak prowadzić dziennik budowy
Etapy budowy domu
Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę ogrodzenia?

Szukanie ekipy budowlanej może być bardzo żmudną pracą, szczególnie jeżeli nie mamy w tym doświadczenia. Jest to jednocześnie bardzo ważny etap projektu budowy domu, gdyż tak, jak napisałem wcześniej, od wyboru ekipy budowlanej zależy powodzenie całego projektu.

Przede wszystkim, powinniśmy zacząć szukanie ekipy budowlanej od znajomych, którzy mogą mieć kontakt do sprawdzonej i taniej ekipy. Jeżeli jednak to źródło nie przyniesie konkretnych rezultatów, wtedy pozostają nam inne sposoby.

Chyba najbardziej skutecznym źródłem informacji jest dla nas internet. W sieci wiele jest serwisów internetowych, które oferują darmowe listy firm remontowych i budowlanych. Zarówno dotyczy to serwisów ogłoszeniowych, takich jak katalogów firm. Najprościej jest wpisać w wyszukiwarce "firmy budowlane" czy "usługi budowlane". Ciekawie wyglądają www.firmybudowlane.pl i www.budomania.pl. Warto jest w pierwszej kolejności sprawdzić firmy, które pokazują lub łatwo udostępniają swoje referencje.

Ostatnio dość popularne są też serwisy, na których użytkownicy mogą dodawać własne zlecenia budowlane czy remontowe. Wykonawcy dodają swoje oferty na podstawie opisanego zlecenia. Dzięki temu zleceniodawca może wybrać najciekawszą ekipę. Przykładem takiego serwisu jest www.szukajfachowca.pl.

Szukam ekipy budowlanej na szukajfachowca.pl

W internecie łatwo jest znaleźć przykłady i wzory umów z ekipami budowlanymi. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce "umowa z ekipą budowlaną" (Przykład z forum.murator.pl). Zazwyczaj takie umowy są sprawdzone i ogólnie obowiązujące. Ale warto sprawdzić, czy wszystkie potrzebne elementy są na niej obecne:

Jak sporządzić umowę z ekipą budowlaną - wymagane elementy umowy

- Dane stron (wykonawca i zamawiający)
- Wynagrodzenie za wykonaną pracę
- Termin rozpoczęcia prac budowlanych i ich zakończenia
- W miarę szczegółowy zakres wszystkich prac i ważniejsze ustalenia
- Kosztorys lub oferta cenowa (jako załącznik)
- Długość i zakres gwarancji na wykonane usługi
- Oczywiście z wyłączeniem usterek powstałych wskutek normalnego użytkowania (jak na przykład spalona żarówka)
- Zakres odpowiedzialności za przekroczenie terminu zakończenia prac (kary umowne)
- Wyjątek od w/w stanowią wydarzenia uważane za "siłę wyższą" (np powódź)
- Sposób płatności (etapy, zaliczki, etc.)

Warto gruntownie przemyśleć umowę, ponieważ odpowiednie jej skonstruowanie pomoże na odpowiednią kontrolę ekipy budowlanej i rozwiązanie ewentualnych problemów wynikających z nie dotrzymania warunków umowy.

Jak wybrać dobrą ekipę budowlaną - to pytanie, które dość często przechodzi przez myśl na początku budowy domu. Wybór ekipy budowlanej to jeden z najważniejszych wyborów w tego typu projektach. Od tego zależy komfort współpracy, terminowość i nasze zadowolenie, a nawet powodzenie całego projektu.

Przede wszystkim warto popytać się u znajomych. Zawsze o wiele łatwiej i lepiej jest skorzystać z usług sprawdzonych ekip budowlanych, których polecili znajomi, czy rodzina. Poza tym dobre i tanie ekipy rzadko kiedy się ogłaszają. Zazwyczaj mają tyle zleceń - właśnie poprzez znajomych - że nie potrzebują dodatkowej reklamy.

Gdy już zdobędziemy kontakt do ekipy budowlanej, przed podjęciem decyzji warto sprawdzić dotychczas wykonane projekty. Przedstawiciel dobrej ekipy budowlanej powinien sam pokazać swoje referencje i zachęcić do kontaktu z właścicielami wybudowanych domów. Jeżeli takich referencji nie ma, wtedy warto się o nie zapytać.

Warto też, żeby w ekipie budowlanej był jeden kierownik - osoba przewodząca i koordynująca wszystkie prace (majster lub brygadzista). Dzięki temu wiemy, na kim ciąży odpowiedzialność za cały projekt. Poza tym, taka osoba dopilnuje poprawnego wykonania wszystkich prac i dotrzymania terminu.

Witam serdecznie na moim blogu budowlanym. Będę starał się zamieszczać tu w miarę regularnie różne porady na temat budowy domu, remontów, wykańczania wnętrz i wszystkich tematów związanych z budownictwem prywatnym. Zapraszam do częstego odwiedzania bloga.