Blog budowlany

Prywatny blog budowlany - porady dotyczące budowy domu, wykończenia wnętrz, projektowania i pielęgnacji ogrodu.

Kiedy planujemy rozpocząć remont mieszkania, warto przemyśleć kwestię wywozu gruzu, odpadów wielkogabarytowych i innych pochodzących z prac modernizacyjnych. Nawet gdy przynależymy do lokatorsko-własnościowej spółdzielni mieszkaniowej i regularnie opłacamy standardowy wywóz nieczystości komunalnych, transport innych odpadów musimy zorganizować sami. Najczęściej użytkownicy lokali rozwiązują tę kwestię bezpośrednio z dozorcą i po uzgodnieniu stawki za wywóz nieczystości uiszczają wskazaną kwotę. Innym rozwiązaniem jest wynajęcie firmy trudniącej się odbiorem i utylizacją odpadów.

Na polskim rynku nie brakuje ofert ekip dostosowanych zarówno do potrzeb przedsiębiorstw, instytucji jak i osób prywatnych. W większych miastach nietrudno znaleźć firmy dysponujące własnymi kontenerami o różnej pojemności i pojazdami przystosowanymi do wymaganych warunków terenu. Także dojazd do mniejszych miejscowości nie powinien stwarzać większych problemów. Jeśli już decydujemy się skorzystać z usług danej firmy, dobrze gdy działała ona zgodnie z przepisami dotyczącymi wywozu i utylizacji odpadów. Powierzone jej nieczystości powinny zostać dostarczane na legalne wysypiska śmieci lud do spalarń.

Koszt za wywóz odpadów budowlanych, remontowych, ogrodniczych i wielkogabarytowych oscyluje w szerokim zakresie. Opłata za jednorazowy wywóz jest ściśle związana z pojemnością wynajętego kontenera i ciężkością odpadów. Przykładowo wypełniony "lekki" kontener plastikowy 0.55m3 wynosi 100zł, natomiast "ciężki" metalowy kontener 5m3 - ponad 300zł, a 7m3 z załadunkiem od 450zł. Niektóre firmy za wywóz kolejnych kontenerów stosują rabaty. Warto też dowiedzieć się, czy sugerowane ceny podlegają negocjacji. Klienci często mają możliwość wynajęcia pracowników do znoszenia odpadów. Za taką usługę przychodzi średnio zapłacić 50zł od piętra.

Usługi firm specjalizujących się w wywozie odpadów ze zrozumiałych przyczyn nie są tanie, dlatego jeśli istnieje szansa porozumienia w tej kwestii z dozorcą bądź bezpośrednio z zarządem spółdzielni może warto z niej skorzystać. Pamiętajmy, że wyrzucanie do komunalnego śmietnika gruzu i odpadów budowlanych grozi mandatem, nie mówiąc już o pozbywaniu się nieczystości na nielegalnych wysypiskach, jak na przykład w podmiejskim lesie.

Murowany basen ogrodowy, szczególnie w kraju o takim klimacie jak Polska, do niedawna był oznaką luksusu i ekstrawagancji. Tymczasem rosnąca konkurencja oraz nowe technologie spowodowały, że obecnie większość właścicieli domów może pozwolić sobie na basen w ogrodzie i miłe chwile ochłody w upalne dni.

Pozwolenie na budowę basenu

Pierwszą kwestią o którą musimy zadbać (poza oczywiście miejscem na basen) jest pozwolenie na budowę. Prawo zakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę basenów i oczek wodnych o powierzchni większej niż 30 metrów kwadratowych. Jeżeli więc chcemy mieć basen o wielkości na przykład 8 * 4 metry, wtedy musimy złożyć odpowiedni wniosek w starostwie w podobny sposób jak w przypadku pozwolenia na budowę domu. Jeżeli jednak zadowolimy się basenem o wymiarach na przykład 7 * 4 metry (28 metrów kwadratowych), wtedy wystarczy zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Basen ogrodowy z przykryciem foliowymBasen a klimat w Polsce

Polska to nie jest kraj śródziemnomorski i nawet lato bywa chłodne. Jednak zdarzają się całe tygodnie słonecznej pogody i wysokich temperatur. Jeżeli pogoda dopisuje, wtedy można założyć, że odkryty basen ogrodowy będzie wykorzystywany przez trzy, cztery miesiące w roku. Jeżeli chcemy korzystać z basenu w ciągu pozostałych miesięcy, wtedy musimy zdecydować się na basen kryty, co znacznie zwiększa koszty budowy i już niezależnie od powierzchni basenu wymaga pozwolenia na budowę. Jeżeli jednak wystarczy nam kąpiel w letnie, słoneczne dni, wtedy basen odkryty będzie dobrym rozwiązaniem.

Warto jednak zadbać chociaż o podstawowe okrycie basenu. Może to być ręcznie lub automatycznie zwijana gruba folia, lub nakładane na siebie panele. Takie rozwiązanie chroni wodę basenu przed zanieczyszczeniami i zapewnia mniejsze wychłodzenie wody w nocy.

Jeżeli bardzo zależy nam na wysokim komforcie korzystania z basenu i używania go nawet w dni o gorszej pogodzie, wtedy niezbędnym będzie system do ogrzewania wody. Może być to wymiennik ciepła elektryczny lub system paneli słonecznych, które choć droższe w instalacji, nie wymagają prądu, więc korzystanie z nich jest darmowe.

Koszt budowy i utrzymania basenu ogrodowego

Koszt budowy basenu ogrodowego możemy podzielić na trzy elementy. Pierwszym i najdroższym jest wykonanie niecki wraz z systemem do filtracji wody. Dla niewielkiego basenu do 30 metrów kwadratowych to koszt rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Kolejnym elementem jest osłona basenu. System z ręcznie zwijaną folią może kosztować kilka tysięcy złotych (2-3). Podczas gdy panele lub żaluzje mogą kosztować nawet ponad 10 tysięcy złotych. Ostatnim z elementów jest system do podgrzewania wody. Zwykłe ogrzewanie elektryczne może zamknąć się w 5 tysiącach złotych, podczas gdy system solarny to już 8-10 tysięcy.

Za całość, w zależności od wybranych elementów zapłacimy od 25 do 40 tysięcy złotych.

Do tego możemy wybrać jeszcze opcje dodatkowe zwiększające komfort użytkowania basenu. Przede wszystkim warto pomyśleć o otoczeniu samej niecki. Może to być zwykła trawa z podstawowym zabezpieczeniem brzegów. Ale dla większego komfortu możemy zdecydować się na podłogę z impregnowanych desek. Do wyboru mamy też różne urządzenia i elementy wyposażenia basenu - począwszy od zjeżdżalni i drabinek, a skończywszy na systemach wytwarzających prąd (strumień wody) lub masażerach.

Koszt użytkowania basenu składa się głównie na środki chemiczne oraz ogrzewanie. Koszt preparatów chemicznych na cały sezon zamknie się w 1,5 - 2 tysiącach złotych. Koszt ogrzewania zależy już od indywidualnych upodobań.

Zobacz też:
Ile kosztuje budowa basenu ogrodowego?
Roboty ziemne - oferty
Wycinka drzew na działce - pozwolenia i prawo
Jak zrobić kompostownik?

Inspektor nadzoru inwestorskiego (często zwany inspektorem nadzoru budowlanego) to osoba, która zajmuje się drobiazgową kontrolą wszystkich etapów budowy i reprezentuje interesy inwestora na placu budowy. Nie każda budowa wymaga jednak ustanowienia inspektora nadzoru. Tą kwestię z formalnego punktu widzenia reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554; r.r.o.b.). Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wymagany głównie przy projektach niezwykle skomplikowanych oraz budowach i budynkach, które mogą mieć duży wpływ na środowisko. W szczególności dotyczy to budowy obiektów (między innymi):
1) użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2.500 m3 i większej;
2) wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów;
3) budynków i budowli:
a) o wysokości nad terenem 15 m i większej,
b) zawierających pomieszczenie zagrożone wybuchem w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych,
c) wymagających uwzględnienia ruchów podłoża, w tym spowodowanych wpływem eksploatacji górniczej,
d) z zainstalowaną mocą elektryczną 1.000 kW i większą,
e) technicznych o kubaturze ponad 2.500 m3, związanych z obiektami budowlanymi, o których mowa w pkt 12;
[...] (mostów, zapór, ujęć, przepompowni, itd.)

Wymóg ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego może być narzucony przy wydawaniu pozwolenia na budowę, ale w przypadku budowy domów jednorodzinnych zazwyczaj nie jest. Możemy natomiast sami dobrowolnie podjąć decyzję o ustanowieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Może być to szczególnie istotne w przypadku wynajmowania firm deweloperskich (z kierownikiem budowy) budujących domy pod klucz do których nie mamy zaufania. Wtedy inspektor nadzoru budowlanego może skontrolować pracę takiej firmy, a my będziemy mieć pewność, że wszystkie etapy budowy przebiegają prawidłowo.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Zobacz też:
Czy przy budowie domu trzeba mieć inspektora nadzoru budowlanego?
Ile kosztuje wynajęcie inspektora nadzoru budowlanego?
Inspektor nadzoru budowlanego - oferty
Jak wybrać dobrego kierownika budowy domu
Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na budowę domu

Często zdarza się tak, że już w trakcie budowy domu okazuje się, że czegoś nie przewidzieliśmy, że coś trzeba zmienić czy to z uwagi na funkcjonalność, czy koszty. Wtedy zastanawiamy się, czy zatwierdzony projekt budowlany można dowolnie zmieniać.

Zgodnie z prawem budowlanym można dokonywać zmian w projekcie budowlanym po uzyskaniu pozwolenia. Jednak sama procedura zgłaszania tych zmian zależy od ich charakteru. Prawo wprowadza tu podział na zmiany istotne i nieistotne dla projektu budowlanego.

Zmiany istotne to takie, które wpływają na projekt zagospodarowania terenu i działki, powodują zmianę charakterystycznych parametrów domu (kubatura, powierzchnia, wymiary, etc.), zmieniają przeznaczenie budowanego obiektu, czy są niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do istotnych zmian w projekcie budowlanym będą zaliczać się na przykład: zmiana wymiarów budynku, przesunięcie go na działce, zmiana przeznaczenia budynku - z domu jednorodzinnego na zakład produkcyjny, itd.

Aby wprowadzić zmiany istotne należy wstrzymać prace budowlane i wystąpić do starosty z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę.

Zmiany nieistotne to wszystkie pozostałe modyfikacje. Do nich można zaliczyć kąt nachylania dachu (jeżeli jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego), rodzaj pokrycia dachy, rodzaj elewacji, liczba otworów okiennych, przeznaczenie pomieszczeń, przebieg domowych instalacji itd.

Zmiany nieistotne nanoszone są przez projektanta w zatwierdzonym projekcie budowlanym w postaci opisu i rysunku. Nie konieczności czekania na ich zatwierdzenie.

Zobacz też:
Jak wybrać dobrego kierownika budowy domu
Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na budowę domu
Budowa domów - oferty
Czy można ubiegać się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Przyłącze wodociągowe to jeden z elementów o który musimy zadbać podczas budowy domu. Jak większość ze wstępnych etapów budowy domu i ten pełen jest formalności i biurokracji. Poniżej przedstawiam typowy przebieg procesu załatwiania przyłącza wodociągowego do domu. Poszczególne elementy mogą różnić się w różnych gminach, ponieważ całość zależy od lokalnego zakładu wodociągów.

Przede wszystkim potrzebujemy warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan lub tylko wodociągowej, jeżeli na danym terenie nie ma kanalizacji. Warunki uzyskujemy po złożeniu odpowiedniego wniosku w lokalnym zakładzie wodociągów lub w Urzędzie Gminy (jeżeli to gmina odpowiada za wodociągi). Na warunki czekamy zazwyczaj około 3-4 tygodni.

Na podstawie warunków technicznych specjalista z odpowiednimi uprawnieniami przygotowuje projekt przyłącza do wodociągu. Jeżeli budujemy dom od podstaw, to zarówno warunki, jak i projekt przyłącza powinny być dołączone do wniosku o pozwolenie na budowę.

Kolejnym etapem jest uzgodnienie (akceptacja) projektu przyłącza w lokalnym zakładzie wodociągów. Do uzgodnienia potrzebne będzie jeszcze odpowiedni dokument z Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (jest to wydział geodezji miasta lub gminy) oraz z Zarządu Dróg i Transportu (jeżeli planowane przyłącze przebiega na terenie drogi publicznej).

Gdy projekt zostanie uzgodniony, na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy zgłosić zamiar podjęcia prac w zakładzie wodociągów. Zapewni to nadzór zakładu nad inwestycją i późniejszy jej odbiór. Ponadto, zakład powinien w tym czasie przygotować umowę o dostarczanie wody.

Po 7 dniach można przystępować do wykonania przyłącza wodociągowego. Musi to wykonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia przy wsparciu geodety, który wytycza przebieg przyłącza, a później odbiera jego wykonanie. Gdy przyłącze jest gotowe, należy zgłosić się do zakładu wodociągów o odbiór. Odbioru dokonuje inspektor, który sprawdza poprawność wykonania przyłącza w stanie otwartym (nie może być zasypane). Jeżeli wszystko jest zgodnie z projektem, zostaje podpisany protokół odbioru przyłącza między inwestorem, wykonawcą i zakładem wodociągów.

Ostatnim etapem jest podpisanie umowy o dostarczanie wody. W tym etapie możliwe jest też złożenie wniosku o zwrot części wydatków poniesionych na wykonanie przyłącza.

Zobacz też:
Jak zabrać się za przyłącze wody do działki
Skąd wziąć warunki techniczne przyłączenia wody
Pierwsze kroki przy budowie domu po uzyskaniu pozwolenia
Jak zrobić zbiornik na deszczówkę
Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków
Systemy nawadniania ogrodu

Przy ciągle rosnących cenach działek budowlanych i ich dosyć ograniczonej powierzchni dobrą alternatywą może być budowa domu na działce rolnej. Jednak nie zawsze jest ona możliwa. Poniżej przedstawiam warunki uzyskania pozwolenia na budowę na działce rolnej.

Gdy właściciel nie jest rolnikiem

Jeżeli właściciel działki nie jest rolnikiem, wtedy budowa domu będzie możliwa jedynie po odrolnieniu działki. Najpierw powinniśmy sprawdzić w gminie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aby zobaczyć jakie jest przeznaczenie naszej działki i czy taki plan w ogóle jest. W przypadku gdy gmina uchwaliła plan, odrolnienie działki może być niemożliwe, ponieważ gminy często nie godzą się na zmianę całego planu zagospodarowania przestrzennego tylko dla jednej działki. Inaczej może być, gdy plan został uchwalony już dawno i gmina przygotowuje się do nowego planu. W takim przypadku wniosek o zmianę przeznaczenia działki może być wzięty pod uwagę przy kolejnym planie. Ważne jest jednak, żeby działka miała dostęp do drogi publicznej, mediów i żeby w okolicy były pozostałe działki budowlane lub przynajmniej rolne z zabudową siedliskową.

Jeżeli gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, wtedy odrolnienie działki może mieć więcej szans na powodzenie. Jednak trzeba się liczyć z tym, że jest to proces długotrwały, a rezultaty nie są wcale pewne.

Dom w zabudowie siedliskowej

Drugą możliwością jest budowa domu w tak zwanej zabudowie siedliskowej. Jest to opcja dostępna jedynie dla rolników, czyli osób posiadających 1ha ziemi lub więcej i którzy mają wykształcenie rolnicze lub co najmniej przez 5 lat pracowali w gospodarstwie rolnym.

W przypadku zabudowy siedliskowej też są warunki, które działka musi spełniać. Część tych warunków może być zapisana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przede wszystkim, działka musi mieć dostęp do mediów i drogi publicznej. Ponadto działka musi sąsiadować z innymi działkami o zabudowie siedliskowej lub budowlanymi, o ile jej powierzchnia nie przekracza średniej w gminie - często ponad 2-5 ha. Jeżeli działka graniczy z innymi działkami o zabudowie siedliskowej, to minimalna jej powierzchnia określona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zobacz też:
Czy na działce rolnej mogę wybudować dom? - forum
Ile trwa uzyskanie pozwolenia na budowę domu?
Pierwsze kroki budowy domu po uzyskaniu pozwolenia
Rodzaje i ceny pokryć dachowych

Fundamenty to pierwszy etap budowy domu, w którym zaczyna już coś widać. Do tej pory wszystko było jedynie na papierze, a od tej chwili zaczyna powstawać zarys prawdziwego domu. Z tego chociażby względu, budowa fundamentów może być bardzo stresująca dla niedoświadczonego inwestora. Warto więc wiedzieć jak wyglądają fundamenty (przekrój) oraz jakie są poszczególne etapy ich budowy.

Przekrój i budowa fundamentów


Fundamenty domu typowego składają się z ław fundamentowych - elementu na samym dole fundamentów, który dzięki większej powierzchni efektywniej rozkłada ciężar budynku, ścian fundamentowych - takiego przedłużenia ścian zewnętrznych budynku, izolacji, płyty betonowej pod podłogę oraz podbudowy pod płytę.

W uproszczeniu przekrój przez fundamenty wygląda tak:

Fundamenty - przekrój

A tak wygląda przekrój bardziej szczegółowy z izolacjami i płytą podłogową:

Przekrój fundamentów z izolacją

Źródło grafik: http://www.budujemydom.pl/

Etapy budowy fundamentów


Pierwszym etapem budowy fundamentów jest ich wytyczenie przez geodetę. Oznacza on wszystkie osie geometryczne i ważne punkty, w tym też punkt wysokościowy. Punkty te są później wykorzystywane do oznaczania osi fundamentów przy pomocy napiętych drutów.

Po wyznaczeniu fundamentów można przystąpić do zdjęcia humusu i wykopania dołu do dolnego poziomu ław fundamentowych (ok 1 m). Dół powinien mieć ściany schodzące łagodnie.

Po wykopaniu przystępuje się do wykonania ław fundamentowych. Zazwyczaj pod ławy wylewa się chudy beton, a same ławy zbroi się i wylewa przy użyciu desek szalunkowych. Można je też wykonać kopiąc rów i wykładając go folią budowlaną.

Ławy fundamentowe

Górna powierzchnia ław jest wyrównywana i zostawiona do zastygnięcia. Trwa to kilka dni podczas których należy zwilżać górną powierzchnię ław. Po zastygnięciu zdejmuje się szalunki, a same ławy zasypuje się z boków ziemią. Na ławach wznosi się później ściany fundamentowe. Mogą być murowane - z bloczków betonowych lub pustaków betonowych lub monolityczne - wylewane podobnie jak ławy.

Ściany fundamentowe wychodzą kilkanaście centymetrów ponad poziom gruntu. Ściany fundamentowe ociepla się z zewnątrz. Po ułożeniu instalacji podziemnych ściany zasypuje się ziemią.

Podsumowując, budowa fundamentów składa się z następujących etapów:
 • wytyczenie położenia fundamentów przez geodetę
 • zdjęcie humusu
 • wytyczenie punktów charakterystycznych dla ław fundamentowych
 • wykopanie kanałów pod ławy fundamentowe
 • wykonanie szalunków pod ławy
 • zalanie ław
 • izolacja pozioma ław
 • murowanie ścian fundamentowych
 • izolacja ścian fundamentowych
 • zasypanie fundamentów
 • wykonanie chudziaka (pod podłogi)
 • ocieplenie ścian fundamentowych


Zobacz też:
Pierwsze kroki przy budowie domu po uzyskaniu pozwolenia
Fundamenty i piwnice - forum budowlane
Fundamenty - oferty budowlane

Osoby, które budują dom lub remontują mieszkanie mogą ubiegać się o częściowy zwrot podatku VAT z zakupionych materiałów. W ten sposób można odzyskać nawet 40 000 zł. Jak uzyskać ten zwrot?

Wymagania przy zwrocie podatku VAT

Częściowy zwrot VATu wprowadzono po wejściu Polski do Unii Europejskiej, gdy VAT na materiały budowlane zdrożał z 7 do 22%. Rząd, by ułatwić Polakom budowanie nowych domów, wprowadził możliwość uzyskania zwrotu w ten sposób powiększonych kosztów.

Zwrot przysługuje osobom fizycznym i dotyczy jedynie tych materiałów, które po 1 maja 2004 roku (wejściu Polski do UE) zdrożały z uwagi na wzrost VATu (aktualna lista produktów).

Ponadto, aby uzyskać zwrot VATu musimy dysponować fakturami za materiały budowlane. Dobrze jest, jeżeli każda pozycja ma nadany numer PKWiU, wtedy czas rozpatrzenia wniosku nie jest niepotrzebnie przedłużany.

Limity zwrotu

Jak przy każdej uldze czy dotacji obowiązują nas pewne limity. Limity dotyczą okresu pięciu lat (czyli obliczając wykorzystany limit sumujemy przyznane zwroty z okresu ostatnich 5 lat). W przypadku małżeństwa limit jest taki sam i nie ma możliwości oddzielnego liczenia wykorzystanych limitów przez każdego z małżonków.

Limit zależny jest od tego:
- czy korzystamy z ulgi mieszkaniowej
- czy budujemy dom, czy remontujemy mieszkanie

Szczegóły obliczeń znajdziecie w tym artykule (plik PDF). Podam tylko przykład - jeżeli nie korzystamy z ulgi mieszkaniowej i budujemy dom, to w pierwszym kwartale 2011 roku możemy uzyskać maksymalnie 40 000 zł.

Jak uzyskać zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Aby uzyskać zwrot, należy przygotować odpowiedni wniosek załączając pozwolenie na budowę (lub tytuł prawny gospodarowania nieruchomością w przypadku remontu), faktury zakupu materiałów oraz kopię zawiadomienia o zakończeniu inwestycji. Wniosek można składać w dowolnym momencie, jednak nie częściej niż raz w roku. Urząd ma 4 miesiące na rozpatrzenie wniosku. Więcej informacji (plik PDF) »

Zobacz też:
Czy można ubiegać się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane? - na forum
Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na budowę domu
Na co zwracać uwagę przy wyborze kredytu na dom
Czy mogę ubiegać się o zwrot VATu za materiały budowlane?

Gdy załatwiliśmy już wszystkie formalności i mamy w ręku pozwolenie na budowę domu, możemy przystąpić do prac. Dla osób, które pierwszy raz mają do czynienia z budową domu może być to czas dużego zagubienia. Od czego zacząć? Jak o niczym ważnym nie zapomnieć? To pytania, które bardzo często się wtedy pojawiają. A więc, od czego zacząć?

Przyłącze prądu

Prąd jest elementem niezbędnym do prowadzenia budowy domu. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem budowy warto wystąpić do zakładu energetycznego o wykonanie przyłącza prądu. Jest to o tyle istotne, że cały proces może zająć od pół do półtora roku. Jeżeli zależy nam na szybkim rozpoczęciu prac, to zawsze możemy wypożyczyć agregat prądotwórczy, który powinien zaspokoić wymagania placu budowy.

Wybór kierownika budowy

Określenie kierownika budowy jest wymagane dla każdego projektu budowlanego. Kierownik budowy pilnuje jakości poszczególnych prac i odpowiada za wykonanie budynku zgodnie z projektem. Dobrze, jeżeli kierownik budowy to też osoba, która chętnie doradzi nam przy wyborze materiałów i wykonaniu poszczególnych etapów budowy, co jest szczególnie ważne w przypadku, gdy uczestniczymy w budowie po raz pierwszy. Warto też skontaktować się ze znajomym, który budowę domu ma już za sobą. Takie doświadczenia są bezcenne i mogą bardzo ułatwić zapanowanie nad całym projektem.

Formalności

Oprócz wyboru kierownika budowy do formalności należy też wybór pozostałych uczestników budowy: inwestora (czyli zazwyczaj siebie), inspektora nadzoru budowlanego oraz projektanta. Te cztery osoby (razem z kierownikiem) to uczestnicy procesu budowlanego. Po ich wyborze zgłaszamy zamiar rozpoczęcia prac budowlanych do powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Do zgłoszenia należy dołączyć:
- oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
- pozwolenie na budowę;
- pisemne oświadczenie kierownika o rozpoczętych czynnościach.
Jeżeli w ciągu 7 dni nie będzie sprzeciwu, to możemy zacząć budowę.

Prace przygotowawcze

Budowa domu zaczyna się od prac przygotowawczych. Według ustawy o prawie budowlanym są to:
1. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2. wykonanie niwelacji terenu;
3. zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4. wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (art. 41 ust. 1-2 ustawy - Prawo budowlane).

W praktyce oznacza to:
- otoczenie placu budowy ogrodzeniem tymczasowym lub docelowym
- ustawienie tablicy informacyjnej
- zaopatrzenie placu budowy w prąd i ewentualnie wodę
- usunięcie warstwy humusu z obszaru obrysu budynku (określenie miejsca możemy wykonać sami)
- wynajęcie geodety to wyznaczenia krawędzi i osi fundamentów oraz punktu o bazowej wysokości
- można pomyśleć też o ustawieniu na działce tymczasowego zamykanego kontenera lub innego pomieszczenia w którym będzie można trzymać narzędzia i materiały

Start prac

Po tym możemy przystąpić już do budowania fundamentów i dalszych etapów budowy domu.

Zobacz też:
Jak wybrać dobrego kierownika budowy domu
Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na budowę domu
Etapy budowy domu
Ile trwa uzyskanie pozwolenia na budowę domu
Jak prowadzić dziennik budowy domu
Usługi koparką - oferty

Bez względu na zmieniające się trendy mody w aranżacji wnętrz biel zdaje się nigdy nie tracić na zastosowaniu. Białe ściany nieodłącznie kojarzą się z czystością, świeżością oraz lekkością. Pomagają uzyskać schludny, profesjonalny wygląd domu, który stwarza wrażenie bardziej przestronnego, większego. Nawet zwolennicy odważniejszych kolorów wybierają biel jako bazę umożliwiającą eksperymentowanie z intensywnymi barwami.

Pomalowane na biało ściany nie muszą wcale być nudne, dzięki stosowaniu na pozór krzykliwych połączeń z mocnymi odcieniami np. burgundu, szarości, fioletu i granatu. Kontrastowe zestawienia świetnie współgrają w nowocześnie urządzonych pomieszczeniach. Aby przełamać jednolitą biel, można wykorzystać różne dodatki między innymi wybrać meble w kolorze wenge, mahoniu czy ciemnej wiśni. Śnieżnobiałe ściany chętnie łączy się z różnymi strukturami od eleganckich tapet po klasyczną cegłę klinkierową. Są także doskonałym tłem do akcentowania ciekawych elementów wystroju wnętrza. Pozwalają wyeksponować doceniany przez nas obraz, rzeźbę, ozdobną komodę czy toaletkę, ponieważ łatwiej przy nich skupić uwagę na szczegółach.

Nieraz słyszy się zarzut, że białe ściany są zbyt spokojne i zwyczajne, jednak w zestawieniu z innymi kolorami mogą stworzyć nietuzinkowe wnętrze. Łączenie bieli zarówno z zimnymi jak i ciepłymi barwami staje się dużo prostsze niż dobieranie dwóch zupełnie różnych. Wiele osób decyduje się na bezpieczniejszą wersję monochromatycznych pokoi w obawie przed niepasującymi do siebie kolorami farb. Trudno podjąć ryzyko łączenia fioletu z żółtym, pomarańczy z turkusem, czy różu z lionką. Do tego dopasowanie w takim pomieszczeniu już samych paneli może być kłopotliwe, nie mówiąc już o dodatkach jak zasłonki. Stąd aby nie rezygnować z ulubionych kolorów, łącząc je z bielą unikniemy ewentualnej wpadki.