Blog budowlany

Prywatny blog budowlany - porady dotyczące budowy domu, wykończenia wnętrz, projektowania i pielęgnacji ogrodu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (często zwany inspektorem nadzoru budowlanego) to osoba, która zajmuje się drobiazgową kontrolą wszystkich etapów budowy i reprezentuje interesy inwestora na placu budowy. Nie każda budowa wymaga jednak ustanowienia inspektora nadzoru. Tą kwestię z formalnego punktu widzenia reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554; r.r.o.b.). Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wymagany głównie przy projektach niezwykle skomplikowanych oraz budowach i budynkach, które mogą mieć duży wpływ na środowisko. W szczególności dotyczy to budowy obiektów (między innymi):
1) użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2.500 m3 i większej;
2) wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów;
3) budynków i budowli:
a) o wysokości nad terenem 15 m i większej,
b) zawierających pomieszczenie zagrożone wybuchem w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych,
c) wymagających uwzględnienia ruchów podłoża, w tym spowodowanych wpływem eksploatacji górniczej,
d) z zainstalowaną mocą elektryczną 1.000 kW i większą,
e) technicznych o kubaturze ponad 2.500 m3, związanych z obiektami budowlanymi, o których mowa w pkt 12;
[...] (mostów, zapór, ujęć, przepompowni, itd.)

Wymóg ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego może być narzucony przy wydawaniu pozwolenia na budowę, ale w przypadku budowy domów jednorodzinnych zazwyczaj nie jest. Możemy natomiast sami dobrowolnie podjąć decyzję o ustanowieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Może być to szczególnie istotne w przypadku wynajmowania firm deweloperskich (z kierownikiem budowy) budujących domy pod klucz do których nie mamy zaufania. Wtedy inspektor nadzoru budowlanego może skontrolować pracę takiej firmy, a my będziemy mieć pewność, że wszystkie etapy budowy przebiegają prawidłowo.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Zobacz też:
Czy przy budowie domu trzeba mieć inspektora nadzoru budowlanego?
Ile kosztuje wynajęcie inspektora nadzoru budowlanego?
Inspektor nadzoru budowlanego - oferty
Jak wybrać dobrego kierownika budowy domu
Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na budowę domu

0 komentarze:

Prześlij komentarz