Blog budowlany

Prywatny blog budowlany - porady dotyczące budowy domu, wykończenia wnętrz, projektowania i pielęgnacji ogrodu.

Przyłącze wodociągowe to jeden z elementów o który musimy zadbać podczas budowy domu. Jak większość ze wstępnych etapów budowy domu i ten pełen jest formalności i biurokracji. Poniżej przedstawiam typowy przebieg procesu załatwiania przyłącza wodociągowego do domu. Poszczególne elementy mogą różnić się w różnych gminach, ponieważ całość zależy od lokalnego zakładu wodociągów.

Przede wszystkim potrzebujemy warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan lub tylko wodociągowej, jeżeli na danym terenie nie ma kanalizacji. Warunki uzyskujemy po złożeniu odpowiedniego wniosku w lokalnym zakładzie wodociągów lub w Urzędzie Gminy (jeżeli to gmina odpowiada za wodociągi). Na warunki czekamy zazwyczaj około 3-4 tygodni.

Na podstawie warunków technicznych specjalista z odpowiednimi uprawnieniami przygotowuje projekt przyłącza do wodociągu. Jeżeli budujemy dom od podstaw, to zarówno warunki, jak i projekt przyłącza powinny być dołączone do wniosku o pozwolenie na budowę.

Kolejnym etapem jest uzgodnienie (akceptacja) projektu przyłącza w lokalnym zakładzie wodociągów. Do uzgodnienia potrzebne będzie jeszcze odpowiedni dokument z Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (jest to wydział geodezji miasta lub gminy) oraz z Zarządu Dróg i Transportu (jeżeli planowane przyłącze przebiega na terenie drogi publicznej).

Gdy projekt zostanie uzgodniony, na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy zgłosić zamiar podjęcia prac w zakładzie wodociągów. Zapewni to nadzór zakładu nad inwestycją i późniejszy jej odbiór. Ponadto, zakład powinien w tym czasie przygotować umowę o dostarczanie wody.

Po 7 dniach można przystępować do wykonania przyłącza wodociągowego. Musi to wykonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia przy wsparciu geodety, który wytycza przebieg przyłącza, a później odbiera jego wykonanie. Gdy przyłącze jest gotowe, należy zgłosić się do zakładu wodociągów o odbiór. Odbioru dokonuje inspektor, który sprawdza poprawność wykonania przyłącza w stanie otwartym (nie może być zasypane). Jeżeli wszystko jest zgodnie z projektem, zostaje podpisany protokół odbioru przyłącza między inwestorem, wykonawcą i zakładem wodociągów.

Ostatnim etapem jest podpisanie umowy o dostarczanie wody. W tym etapie możliwe jest też złożenie wniosku o zwrot części wydatków poniesionych na wykonanie przyłącza.

Zobacz też:
Jak zabrać się za przyłącze wody do działki
Skąd wziąć warunki techniczne przyłączenia wody
Pierwsze kroki przy budowie domu po uzyskaniu pozwolenia
Jak zrobić zbiornik na deszczówkę
Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków
Systemy nawadniania ogrodu

0 komentarze:

Prześlij komentarz