Blog budowlany

Prywatny blog budowlany - porady dotyczące budowy domu, wykończenia wnętrz, projektowania i pielęgnacji ogrodu.

Gdy mamy już projekt budowlany kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Do uzyskania pozwolenia potrzebne są następujące dokumenty: 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz ze wszystkimi ustaleniami, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzja o warunkach zabudowy terenu lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (jeżeli jest), wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich, warunki techniczne dostawy mediów, decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeżeli jest wymagana).

Z tymi dokumentami udajemy się do wydziału architektury i budownictwa starostwa powiatowego i składamy wniosek o pozwolenie na budowę. W ciągu 65 dni musimy otrzymać decyzję.

Gdy mamy już pozwolenie na budowę domu musimy powiadomić jeszcze Starostwo Powiatowe o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych z wyprzedzeniem 7 dni, dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.

Rozpoczęcie budowy domu rozpoczyna się od geodezyjnego wytyczenia obiektów, wykonania niwelacji terenu , zagospodarowania terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych i wreszcie wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Warto też założyć dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót, zdarzeń i okoliczności w czasie budowy domu.

Zobacz też:
Warunki przyłączenia do sieci energetycznej - jaka moc przyłączeniowa
Zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych
Jak prowadzić dziennik budowy
Etapy budowy domu

0 komentarze:

Prześlij komentarz