Blog budowlany

Prywatny blog budowlany - porady dotyczące budowy domu, wykończenia wnętrz, projektowania i pielęgnacji ogrodu.

Drugim krokiem formalności przed budową domu jest wybór projektu domu i wykonanie projektu budowlanego.

Przede wszystkim należy zwrócić się do geodety, który sporządza mapę sytuacyjno-wysokościową dla działki budowlanej. Mapa ma skalę 1:500 i jest przeznaczona do celów projektowych.

Kolejnym krokiem, jeżeli tego wcześniej nie wykonałeś, jest wybór i zakup lub wykonanie projektu domu. Z samym projektem należy się wybrać do architekta z odpowiednimi uprawnieniami, który wykona adaptację projektu czyli projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz dostosowanie projektu architektoniczno-budowlanego do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy Terenu, do warunków na danym terenie. Architekt ponadto dostosuje fundamenty budynku do warunków gruntowo-wodnych (do czego powinno się wykonać badania geologiczne), zaprojektuje trasy przyłączenia mediów oraz wjazd na działkę.

Jeżeli jest taka potrzeba, to architekt może dokonać zmian w zakupionym projekcie. Na tym etapie projektu budowy domu należy też uzgodnić projekt zagospodarowania działki z zakładem energetycznym, wodociągowo-kanalizacyjnym, gazowniczym.

Po wykonaniu całej dokumentacji uzyskujemy projekt budowlany. Krok 3 formalności »

Zobacz też:
Warunki przyłączenia do sieci energetycznej - jaka moc przyłączeniowa
Zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych
Jak prowadzić dziennik budowy
Etapy budowy domu

0 komentarze:

Prześlij komentarz