Blog budowlany

Prywatny blog budowlany - porady dotyczące budowy domu, wykończenia wnętrz, projektowania i pielęgnacji ogrodu.

Rozpoczynając budowę domu, jako inwestor mamy obowiązek wybrania i ustanowienia kierownika budowy dla naszej inwestycji. Kierownik budowy jest więc wymogiem, ale też, o czym nie wszyscy wiedzą, może być dla nas ułatwieniem z poradzeniem sobie z wszystkimi etapami budowy. Kierowników budów możemy podzielić na tych "od podpisywania" i tych od doradzania.

Zajmijmy się najpierw prawem. Obowiązek ustanowienia kierownika budowy określa ustawa o Prawie Budowlanym. Według niej kierownik budowy jest odpowiedzialny za:
- przejęcie od inwestora i zabezpieczenie placu budowy
- prowadzenia dokumentacji budowy
- zapewnienie geodezyjnego wytyczenia położenia budynku
- koordynowanie realizacji zadań
- przestrzeganie terminów
- koordynowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na budowie
- zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia elementów budowy, które przestają być widoczne (na przykład instalacje przed wylewkami)
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru
- prowadzenie dziennika budowy domu.

Od strony praktycznej, oprócz zapewniania wymogów formalnych i podpisywania dokumentów, kierownik budowy powinien świadczyć usługi doradcze. Jest to szczególnie istotne, gdy prowadzimy budowę domu po raz pierwszy. W takim przypadku kierownik budowy powinien być tą osobą, do której zwracamy się przy każdym wyborze i z każdym problemem. Dobry kierownik może organizować też niektóre elementy budowy domu, załatwiać wyższe rabaty w składach budowlanych, doradzać przy wyborze materiałów budowlanych i ekip realizujących budowę domu.

O ile wymogi formalne będą realizowane poprawnie przez każdego kierownika budowy, o tyle samo doradztwo będzie wartościowe jedynie w przypadku sprawdzonego i odpowiednio zaangażowanego kierownika budowy. Wybierając kierownika budowy powinniśmy przede wszystkim popytać się znajomych, którzy proces budowy domu mieli już za sobą. Ich opinia ma największą wartość, ponieważ mogą stwierdzić, czy wybrany przez nich kierownik pomagał im przy budowie i na jakim poziomie. Jeżeli to nie jest możliwe lub jeżeli znajomi nie mają dobrego zdania o swoich kierownikach, wtedy pozostaje poszukiwanie odpowiednich osób w internecie lub u specjalistów, z których usług już korzystaliśmy (architekt, geodeta, itd.). Niezależnie od źródła informacji, kontaktując się z wybranym kierownikiem powinniśmy zapytać się o realizowane projekty i w miarę możliwości skontaktować z inwestorami, którzy wcześniej korzystali z usług danego kierownika. Powinno się unikać podpisywania umowy w ciemno, bez sprawdzenia jakości świadczonych usług, ponieważ zmiana kierownika budowy jest dosyć kłopotliwa ze względów formalnych.

Zobacz też:
Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu
Etapy budowy domu
Jak prowadzić dziennik budowy domu
Jakie są zadania kierownika budowy domu?
Ile kosztuje zatrudnienie kierownika budowy domu?

0 komentarze:

Prześlij komentarz