Blog budowlany

Prywatny blog budowlany - porady dotyczące budowy domu, wykończenia wnętrz, projektowania i pielęgnacji ogrodu.

Aby móc legalnie zamieszkać w nowo wybudowanym domu musimy przejść jeszcze jeden, ostatni krok formalny. W ciągu 14 dni od czasu zakończenia budowy musimy złożyć zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Jeżeli w ciągu 21 dni od czasu dostarczenia zawiadomienia urząd nie zgłosi sprzeciwu, wtedy możemy spokojnie i w pełni legalnie zamieszkać w nowym domu.

Do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy domu musimy dołączyć:
- dziennik budowy domu (oryginał)
- oświadczenie kierownika budowy o tym, że dom został wybudowany zgodnie z projektem, pozwoleniem i przepisami oraz, że uporządkowano teren budowy
- kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
- ewentualne protokoły badań i kontroli
- geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą

Są jednak sytuacje, gdy oprócz braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakończeniu budowy domu potrzebujemy jeszcze pozwolenie na użytkowanie obiektu. Takie pozwolenie jest wymagane gdy na przykład nadzór budowlany stwierdził, że dom został wybudowany niezgodnie z projektem, gdy w trakcie budowy stwierdzono nieprawidłowości lub gdy chcemy zamieszkać w domu przed zakończeniem prac budowlanych.

Zobacz też:
Formalności przed budową domu
Warunki przyłączenia do sieci energetycznej
Etapy budowy domu
Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę ogrodzenia?

0 komentarze:

Prześlij komentarz