Blog budowlany

Prywatny blog budowlany - porady dotyczące budowy domu, wykończenia wnętrz, projektowania i pielęgnacji ogrodu.

Dziennik budowyDziennik budowy jest jednym z dokumentów, które wiążą się z budową domu i jego prowadzenie jest konieczne, jak to jest zapisane w ustawie o prawie budowlanym - rozdział 5, artykuł 42, pkt 2, jednak obowiązek ten nie należy do inwestora, a do kierownika budowy, który został przez inwestora powołany:

2. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:
1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych;
3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).


Nie mniej jednak warto wiedzieć jak dziennik budowy wygląda i jak powinien być prowadzony. Oto kilka wytycznych:

Przede wszystkim, dziennik budowy to dokument wydawany przez odpowiedni urząd (miasta lub gminy), o zdefiniowanym wzorze w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). To zeszyt w formacie A4, z ponumerowanymi podstęplowanymi kartkami często w formie oryginału i kopii.

Strona tytułowa zawiera numer dziennika budowy, wydany przez uprawniony organ, datę wydania dokumentu, liczbę stron, informacje personalne o inwestorze, dane inwestycji: adres i rodzaj budowy, datę nadania i numer pozwolenia na budowę. Ważna jest też pierwsza strona, gdzie powinny znaleźć się informacje na temat wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego.

Przebieg prac w dzienniku opisywany jest chronologicznie, odpowiada za to kierownik budowy, ale wpisów mogą dokonywać także inspektor nadzoru inwestorskiego, pracownicy organów nadzoru budowlanego, inwestor, projektant, kierownik budowy i geodeta.

Dziennik budowy składamy wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Zobacz też:
zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych

0 komentarze:

Prześlij komentarz